Lijkpad 1 | 5175 ED Loon op Zand | (0416) 363112

onderhoudscontract... voor extra veiligheid


Regelmatig onderhoud is belangrijk. Dat geldt in het bijzonder voor gasverbrandingsinstallaties. Zo kan bij een niet goed functionerende cv-ketel het gevaarlijke koolmonoxide vrijkomen. Dit merkt u niet, maar is wel vanaf bepaalde concentraties gevaarlijk!

Om gevaarlijke situaties te voorkomen, heeft de rijksoverheid besloten de zogenaamde Gasketelwet op te stellen. Daarin wordt bepaald dat niet alleen de cv-ketel periodiek onderhoud moet krijgen, maar dat ook andere gasverbrandingstoestellen in woonhuis of bedrijfspand periodiek moet worden gecontroleerd. In deze wet wordt tevens bepaald dat werkzaamheden aan dergelijke gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen alleen nog door gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs werkzaamheden mogen worden verricht.

Ook Installatiebedrijf IJpelaar heeft inmiddels haar onderhoudscontract op cv-ketels aangepast aan de eisen gesteld in de Gasketelwet, om ook u nog meer veiligheid te kunnen bieden.

Kies ook voor een onderhoudscontract op uw cv-ketel en profiteer van de volgende voordelen:

  • extra veiligheid van het uw woonhuis of bedrijfspand
  • hoger rendement van uw cv-ketel en minder kans op dure reparaties
  • geen voorrijkosten bij onderhoud en storingen
  • storingen worden binnen 24 uur verholpen mits de benodigde onderdelen leverbaar zijn
  • bij reparaties 15% korting op het geldend arbeidsloon (geldt niet in het weekend en op feestdagen)
  • gereduceerd tarief voor onderhoud aan ventilatie-units en gaskachels mits gelijktijdig met uw cv-ketel
  • registratie in ons relatiesysteem, waardoor wij ons komend jaar zelf weer melden voor periodiek onderhoud, voor u een zorg minder

Wilt ook u extra veiligheid en voldoen aan de eisen, stuur dan een e-mail naar mail@installatiebedrijfijpelaar.nl met daarin uw naam, telefoonnummer en merk en type cv-ketel. Vermeld als onderwerp 'onderhoudscontract'. Wij kijken dan of wij uw cv-ketel in onderhoud kunnen nemen en nemen z.s.m. contact met u op.

Belangrijk!
Doe dit ook als u nog een onderhoudscontract bij ons heeft op uw cv-ketel waarbij arbeid volledig is inbegrepen en wij nog geen contact met u hebben kunnen opnemen. Met de nieuwe Gasketelwet is deze contractsvorm helaas komen te vervallen.